Saltar al contingut principal

Modificació

6/7/2020

Favorable

Seguiment de centre

27/1/2020

Seguiment

26/6/2019

Acreditat amb condicions

Modificació

25/7/2018

Favorable

Acreditació

8/11/2016

Favorable

Visita externa acreditació

8/11/2016

Favorable