Saltar al contingut principal

Modificació

26/4/2022

Favorable

Visita externa acreditació

5/11/2021

Acreditació

22/10/2021

Acreditat

Modificació

12/6/2018

Favorable

Seguiment de centre

27/3/2018

Modificació

3/6/2016

Favorable

Acreditació

23/7/2015

Favorable

Modificació

29/5/2013

Favorable

Seguiment

26/11/2012

Modificació

19/5/2011

Favorable