Grau en Finances i Comptabilitat (URV)

Facultat d'Economia i Empresa

Acreditació

30/9/2015

Favorable

Modificació

26/6/2013

Favorable