Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (UdL)

Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Modificació

18/5/2020

Favorable

Seguiment de centre

30/10/2017

Acreditació

22/5/2015

Favorable

Modificació

11/2/2015

Favorable

Seguiment

28/11/2013