Màster Universitari en Sistema de Justícia Penal (Universitat Jaume I, UdL, Universidad de Alicante, URV)

Facultat de Dret, Economia i Turisme

Acreditació

5/12/2019

Acreditat

Visita externa acreditació

4/12/2019

Acreditació

27/7/2015

Favorable

Modificació

21/5/2015

Favorable

Visita externa acreditació

19/3/2015

Seguiment

29/11/2013