Màster Universitari en Filosofia Política (UPF)

Departament de Ciències Polítiques i Socials

Modificació

4/6/2020

Favorable

Visita externa acreditació

11/11/2019

Acreditació

2/10/2019

Acreditat amb excel·lència

Seguiment de centre

24/10/2017

Acreditació dimensió addicional Recerca i docència

29/12/2016

Acreditació dimensió addicional Internacionalització

9/11/2016

Favorable

Acreditació

13/7/2015

Favorable

Modificació

9/3/2015

Favorable

Visita externa acreditació

12/2/2015

Seguiment

22/11/2012

Modificació

12/4/2011

Favorable