Saltar al contingut principal

Màster Universitari en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió (UdL)

Facultat de Dret, Economia i Turisme

Acreditació

5/12/2019

Acreditat

Visita externa acreditació

4/12/2019

Acreditació

3/8/2015

Favorable

Modificació

30/7/2015

Favorable

Visita externa acreditació

17/6/2015