Facultat de Química (URV)

Acreditació institucional

28/5/2020

Favorable

Certificació SGIQ – centre

19/5/2020

Favorable

Visita externa SGIQ – centre

17/4/2020

Visita externa acreditació

23/12/2016

Favorable


Audit

7/5/2009

Positiu