Saltar al contingut principal

Què és l'EUC Informes

En aquest web podeu trobar els informes d’avaluació de les titulacions, els centres i les universitats elaborats per AQU Catalunya, en el marc dels diferents programes d’avaluació de la qualitat.

L’accés als informes de les titulacions de grau, màster i doctorat es pot fer per nom, branca de coneixement o universitat, mentre que l’accés als informes dels centres i les universitats es pot fer per nom o universitat.

Cal publicar els informes complets dels experts, que han de ser clars i accessibles a la comunitat acadèmica, els col·laboradors externs i altres individus interessats. Si l’agència adopta una decisió formal sobre la base dels informes, cal publicar aquesta decisió juntament amb l’informe. Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior ENQA 2015