Saltar al contingut principal

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (URV)

Acreditació institucional

29/7/2020

Favorable

Visita externa SIGQ – centre

7/5/2020

Certificat

Certificació SIGQ – centre

7/5/2020

Favorable

Visita externa acreditació

6/7/2017

Favorable