Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Tarragona (URV)

Acreditació institucional

29/7/2020

Favorable

Visita externa SGIQ – centre

7/5/2020

Certificat

Certificació SGIQ – centre

7/5/2020

Favorable

Visita externa acreditació

6/7/2017

Favorable