IQS School of Engineering/Escola Tècnica Superior IQS (URL)

Acreditació institucional

2/3/2020

Favorable

Certificació SGIQ – centre

11/2/2020

Favorable

Visita externa SGIQ – centre

16/1/2020

Visita externa acreditació

12/9/2018


Seguiment de centre

24/10/2017

Visita externa acreditació

22/11/2016

Favorable


Visita externa acreditació

18/5/2015

Visita externa acreditació

27/11/2014

Audit

22/3/2010

Positiu