Facultat de Filosofia i Lletres (UAB)

Certificació SGIQ – centre

21/5/2021

Favorable

Visita externa SGIQ – centre

20/5/2021

Acreditació institucional

7/5/2021

Favorable

Visita externa acreditació

26/1/2021


Visita externa acreditació

5/2/2020


Visita externa acreditació

28/5/2018


Visita externa acreditació

20/6/2017

Favorable


Visita externa acreditació

20/6/2017

Favorable


Visita externa acreditació

29/1/2016

Visita externa acreditació

8/6/2015

Audit

14/6/2010

PositiuGrau en Estudis de Gènere

16/3/2018

Grau en Territori, Globlalització i Sostenibilitat

7/3/2018