Saltar al contingut principal

Facultat de Psicologia (UAB)

Acreditació institucional

18/5/2020

Favorable

Certificació SIGQ – centre

25/4/2020

Favorable

Visita externa SIGQ – centre

25/3/2020

Certificat

Visita externa acreditació

12/7/2018


Visita externa acreditació

12/11/2015

Audit

14/6/2010

Positiu