Saltar al contingut principal

Facultat de Ciències (UAB)

Acreditació institucional

13/5/2021

Favorable

Certificació SIGQ – centre

22/4/2021

Favorable

Visita externa SIGQ – centre

24/2/2021

Visita externa acreditació

4/3/2020


Visita externa acreditació

24/4/2017

Favorable


Visita externa acreditació

16/6/2015

Visita externa acreditació

16/6/2015

Audit

14/6/2010

Positiu