Facultat de Biociències (UAB)

Acreditació institucional

26/2/2021

Favorable

Certificació SGIQ – centre

10/2/2021

Favorable

Visita externa SGIQ – centre

21/12/2020

Certificat

Visita externa acreditació

15/1/2017

Favorable


Visita externa acreditació

3/10/2016

Favorable


Audit

14/6/2010

Positiu