Saltar al contingut principal

Departament de Dret (UPF)

Acreditació institucional

29/6/2022

Visita externa SIGQ – centre

17/2/2022

Certificat

Certificació SIGQ – centre

15/12/2021

Favorable

Visita externa acreditació

22/11/2019


Visita externa acreditació

15/6/2018


Visita externa acreditació

4/3/2015