Saltar al contingut principal

Facultat de Ciències de l'Educació (UAB)

Acreditació institucional

15/9/2021

Favorable

Certificació SIGQ – centre

22/7/2021

Favorable

Visita externa SIGQ – centre

28/4/2021

Favorable

Visita externa acreditació

30/9/2019


Seguiment de centre

20/12/2017

Visita externa acreditació

19/1/2017

Favorable


Visita externa acreditació

26/3/2015

Audit

14/6/2010

Positiu

Audit

14/6/2010

Positiu