Facultat de Química (UB)

Acreditació institucional

25/5/2021

Favorable

Certificació SGIQ – centre

18/5/2021

Favorable

Visita externa SGIQ – centre

8/3/2021

Visita externa acreditació

11/11/2019


Visita externa acreditació

30/11/2016

Favorable


Audit

18/6/2008

Positiu