Elisava Escola Superior de Disseny (UPF)

Visita externa acreditació

30/5/2018


Visita externa acreditació

10/1/2017

Favorable


Centres adscrits

15/2/2010

Substancialment conforme