Saltar al contingut principal

Facultat de Ciències Polítiques i Socials (UPF)

Acreditació institucional

25/6/2021

Favorable

Certificació SIGQ – centre

16/6/2021

Favorable

Visita externa SIGQ – centre

14/6/2021

Favorable

Seguiment de centre

24/10/2017

Visita externa acreditació

12/2/2015


Audit

21/3/2011

Positiu