Barcelona School of Management (UPF)

Acreditació institucional

1/4/2020

Favorable

Certificació SGIQ – centre

26/3/2020

Favorable

Visita externa SGIQ – centre

13/3/2020

Certificat

Visita externa acreditació

5/10/2018


Visita externa acreditació

24/11/2017

Favorable


Visita externa acreditació

26/7/2017


Visita externa acreditació

26/7/2017

Favorable


Visita externa acreditació

22/2/2016