Grau en Criminologia i Seguretat (UAO)

Facultat de Dret i Empresa

Acreditació

26/9/2018

Acreditat

Visita externa acreditació

25/7/2018

Visita externa acreditació

25/7/2018

Verificació

22/5/2012

Favorable