Doctorat en Creació i gestió d'empreses (UAB)

Escola de Doctorat

Modificació

28/10/2019

Favorable

Recurs d'acreditació

3/9/2019

Acreditació

26/7/2019

Acreditat

Visita externa acreditació

25/4/2019

Modificació

29/1/2018

Favorable

Seguiment

20/12/2017

Verificació

17/10/2012

Favorable