Màster Universitari en Identitat Europea Medieval (UdG, URV, Universidad de Murcia, UdL, UAB)

Facultat de Lletres

Visita externa acreditació

2/2/2018

Acreditació

2/2/2018

Favorable

Modificació

18/7/2016

Favorable

Verificació

16/7/2013

Favorable