Màster Universitari en Gestió i Comunicació d'Entitats Socials i Solidàries (UAO)

Facultat de Dret i Empresa

Visita externa acreditació

7/2/2017

Acreditació

7/2/2017

Acreditat amb condicions

Verificació

9/7/2013

Favorable