Màster Universitari en Logística i Comerç Internacional (UAO)

Facultat de Dret i Empresa

Visita externa acreditació

7/2/2017

Acreditació

7/1/2017

Acreditat amb condicions

Verificació

22/5/2012

Desfavorable