Doctorat en Biologia i biotecnologia vegetal (UAB)

Escola de Doctorat

Acreditació

11/10/2019

Acreditat amb excel·lència

Modificació

29/1/2018

Favorable

Verificació

11/2/2013

Favorable