Doctorat en Bioquímica, biologia molecular i biomedicina (UAB)

Escola de Doctorat

Acreditació

24/1/2020

Acreditat amb excel·lència

Visita externa acreditació

22/7/2019

Verificació

25/7/2013

Favorable