Doctorat en Ciència de  materials (UAB)

Escola de Doctorat

Acreditació

19/7/2019

Acreditat amb excel·lència

Visita externa acreditació

29/4/2019

Modificació

29/1/2018

Favorable

Verificació

19/4/2013

Favorable