Doctorat en Física (UAB)

Escola de Doctorat

Acreditació

19/7/2019

Acreditat amb excel·lència

Visita externa acreditació

29/4/2019

Verificació

15/5/2013

Favorable