Doctorat en Història comparada, política i social (UAB)

Escola de Doctorat

Modificació

30/10/2020

Favorable

Acreditació

21/5/2020

Acreditat

Visita externa acreditació

23/4/2020

Verificació

11/6/2013

Favorable