Doctorat en Medicina i sanitat animals (UAB)

Escola de Doctorat

Acreditació

15/4/2021

Acreditat

Modificació

30/10/2020

Favorable

Modificació

29/1/2018

Favorable

Verificació

19/4/2013

Favorable