Doctorat en Traducció i estudis interculturals (UAB)

Escola de Doctorat

Modificació

13/11/2020

Favorable

Acreditació

11/2/2020

Acreditat

Visita externa acreditació

12/12/2019

Modificació

29/1/2018

Favorable

Verificació

19/4/2013

Favorable