Doctorat en Ciències experimentals i tecnologies (UVic-UCC)

Escola de Doctorat

Acreditació

11/2/2020

Acreditat

Visita externa acreditació

4/9/2019

Seguiment

20/12/2017

Verificació

10/6/2013

Favorable