Saltar al contingut principal

Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (URV)

Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia

Acreditació

31/7/2019

Acreditat

Visita externa acreditació

4/7/2019

Modificació

3/7/2019

Favorable

Seguiment de centre

20/12/2017

Acreditació

20/5/2015

Favorable

Modificació

16/4/2015

Favorable

Visita externa acreditació

19/6/2014

Seguiment

28/11/2013