Saltar al contingut principal

Màster Universitari en Joventut i Societat (URV, UB, UAB, UdL, UdG, UPF)

Facultat d'Educació i Psicologia

Acreditació

1/10/2018

Acreditat

Seguiment de centre

20/12/2017