Saltar al contingut principal

Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica Computacional (UPF)

Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC)

Acreditació

4/12/2020

Acreditat

Verificació

15/3/2016

Favorable