Saltar al contingut principal

Màster Universitari en Seguretat i Salut en el treball: Prevenció de Riscos Laborals (UPC, UPF, UB)

Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona

Acreditació

17/12/2020

Acreditat

Visita externa acreditació

17/11/2020

Verificació

1/7/2016

Favorable