Saltar al contingut principal

Grau en Ensenyaments Artístics Superiors en Conservació i Restauració de Béns Culturals (Ensenyaments artístics superiors)

Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya

Seguiment

3/3/2022

Seguiment

3/7/2020

Acreditació

12/6/2018

Favorable

Visita externa acreditació

9/2/2018

Modificació

10/4/2017

Favorable

Seguiment

1/4/2016

Seguiment

30/4/2015

Seguiment

1/1/2014

Verificació

5/4/2013

Favorable