Doctorat en Filologia anglesa (Universitat Autònoma de Barcelona)

Escola de Doctorat

Modificació

31/10/2019

Favorable

Acreditació

29/5/2019

Acreditat

Visita externa acreditació

28/5/2019

Modificació

3/7/2018

Favorable

Modificació

3/7/2018

Favorable

Seguiment

20/12/2017

Verificació

17/10/2012

Favorable