Doctorat en Aqüicultura (UB, UAB)

Escola de Doctorat

Modificació

28/10/2019

Favorable

Acreditació

5/3/2019

Acreditat

Visita externa acreditació

6/2/2019

Modificació

29/1/2018

Favorable

Seguiment

20/12/2017

Verificació

17/10/2012

Favorable