Saltar al contingut principal

Màster en Ensenyaments Artístics en Composició Aplicada als Mitjans Audiovisuals i Escènics (Ensenyaments artístics superiors)

Centre autoritzat d'ensenyaments artístics superiors de Música Liceu

Acreditació

22/10/2021

Acreditat amb condicions

Visita externa acreditació

13/9/2021

Seguiment

22/3/2018

Verificació

1/10/2014

Favorable