Grau en Relacions Laborals (UPF)

Facultat de Dret

Acreditació

20/10/2017

Favorable

Acreditació dimensió addicional Ocupació

14/3/2016

Acreditació

30/7/2015

Favorable

Visita externa acreditació

4/3/2015

Modificació

25/10/2011

Favorable