Saltar al contingut principal

Seguiment de l'acreditació de titulacions

28/3/2023

Acreditat

Modificació

30/7/2021

Favorable

Visita externa acreditació

26/2/2021

Acreditació

8/2/2021

Acreditat amb condicions

Seguiment de centre

27/3/2018

Acreditació

9/4/2015

Favorable

Visita externa acreditació

17/3/2015

Modificació

3/3/2015

Favorable

Modificació

11/7/2012

Favorable