Saltar al contingut principal

Seguiment de centre

27/1/2020

Seguiment de l'acreditació de titulacions

26/6/2019

Acreditat amb condicions

Modificació

27/6/2018

Favorable

Acreditació

8/11/2016

Favorable

Visita externa acreditació

8/11/2016

Favorable

Seguiment de l'acreditació de titulacions

4/12/2012