Saltar al contingut principal

Modificació

20/7/2021

Favorable

Seguiment

8/6/2020

Acreditat amb condicions

Seguiment de centre

24/1/2020

Visita externa acreditació

7/6/2019

Favorable

Acreditació

10/1/2017

Favorable

Modificació

17/4/2014

Favorable

Modificació

17/4/2014

Favorable

Modificació

22/5/2013

Favorable

Modificació

22/5/2013

Favorable

Seguiment

5/12/2012

Seguiment

5/12/2012