Saltar al contingut principal

Grau en Multimèdia (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya

Seguiment de centre

20/11/2017

Acreditació

21/12/2015

Favorable

Modificació

7/7/2015

Favorable

Seguiment

28/11/2013

Modificació

14/3/2012

Desfavorable