Màster Universitari en Relacions Internacionals (UPF, UB, UAB)

Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI)

Modificació

25/6/2019

Favorable

Acreditació dimensió addicional Internacionalització

2/8/2017

Favorable

Recurs d'acreditació

28/7/2017

Acreditació

27/6/2016

Favorable

Modificació

4/5/2012

Favorable