Saltar al contingut principal

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)

Avaluació SIGQ – universitat

30/3/2022

Favorable

Visita externa SIGQ - universitat

28/3/2022

Favorable

Seguiment d'universitat

10/12/2013

Seguiment d'universitat

31/1/2013

Seguiment d'universitat

12/12/2011

Manuals d'avaluació docent - certificació

13/12/2007

Favorable