Saltar al contingut principal

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Avaluació SIGQ – universitat

8/6/2021

Favorable

Visita externa SIGQ - universitat

6/4/2021

Favorable

Seguiment d'universitat

10/12/2013

Seguiment d'universitat

31/1/2013

Seguiment d'universitat

12/12/2011

Manuals d'avaluació docent - certificació

6/11/2008

Favorable